Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs


Општина Ада

Општина Ада је смештена на десној обали реке Тисе . Општину Ада чине И насеља Мол, Стеријино, Утрине и Оборњача.Ада је позната по свом приватном сектору и предузетништву, који је посебно снажан у металопрерађивачкој и текстилној индустрији, Укупна површина општине Ада износи 22.768 ха. од којих на обрадиво земљиште отпада око 20.000 ха, а осталу површину заузима грађевинско изграђено земљиште. Општина Ада се целом својом дужином протеже поред реке Тисе. По осовини север – југ, кроз највећа насељена места општине Аду и Мол, пролази Регионални пут Р–122 од Новог Сада до Хоргоша, односно до државне границе са Републиком Мађарском. Ада се налази источно од аутопута Е75, и од њега је удаљена тридесетак километара. Ада има повољан географски положај који јој омогућава развој ловног, риболовног , спортско рекреационог и сеоског туризма.


Контакти:
Општина Ада
Трг Ослобођења 1
24430 Ада, Србија
Телефон: +318 (0)24 852-106
Факс: +381 381 (0)24 853-342
soada@ada.org.rs
www.ada.org.rs