Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs


Општина Чока

Територија општине Чоке лежи у источном делу Панонске низије, између Тисе, Мориша и Златице. У односу на Војводину она се простире у њеном североисточном делу. Територија чоканске општине граничи се са територијама четири општине: са Новом Кнежевцом на северу, Кикиндом на истоку, Сентом и Адом на западу. На истоку једним делом избија на државну границу према Румунији. Чоканску општину сачињавају осам насеља. То су: Чока, Остојићево, Падеј, Санад, Јазово, Врбица, Црна Бара и Банатски Моноштор. Чока као највеће насеље представља центар ове општине. Територија општине има површину од 321 км2.
Најзначајније привредне делатности су производња вина, лековитог биља и на њиховој бази чајева и мелема, те дувана и прерада млека, као и металска индустрија. Општином Чока пролази магистрални пут М – 24 која је и траса „Банатске магистрале“ у изградњи.


Контакти:
Општина Чока
Потиска бр. 20
23320 Чока, Србија
Телефон: +381 (0)230 71-000
opstina@coka.rs
www.coka.co.rs