Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs


Општина Кањижа

Кањижа се налази на десној обали реке Тисе, на најсевернијем делу Србије на самој српско-мађарској граници. Са истока граничи се са реком Тисом, то јест општином Нови Кнежевац, са југа Сентом, са запада Суботицом, и заузима 399 м2. Има врло развијено привреду, а посебно: индустрија грађевинског материјала и то производња црепа, керамичких плочица и термо и хидро-изолационих материјала; прехрамбену индустрију: производњу и прераду зачинске паприке, те смрзнутог поврћа и воћа. Ово је значајан воћарски и виноградарски рејон. Због изузетног туристичког потенцијала развој бањског и сеоског туризма један је од постулата будућег развоја. Општином Кањижа пролази аутопут Е-75 и на њеној територији налази се највећи друмски гранични прелаз са Мађарском Хоргош – Росзке. Такође, имају и железнички гранични прелаз са Мађарском, као и речни на Тиси.


Контакти:
Општина Кањижа
Глави трг 1
24420 Кањижа, Србија
Тел. +381 (0)24 875-166
office@kanjiza.rs
www.kanjiza.rs