Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs


Контакт

СЕВЕРНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Трг Српских Добровољаца 11 , 23300 Кикинда
тел: 0230 438 008
фаx: 0230 422-921
E-пошта: tsekretar@severnobanatski.okrug.gov.rs