Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs


Начелник Севернобанатског Управног Округа

Управним округом руководи начелник. Решењем Владе РС 24 број 119-2662/2015 од 19. марта 2015. године, за начелника Севернобанатског управног округа постављен је Никола Лукач из Кикинде.