Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs


Општина Нови Кнежевац

Територија општине Нови Кнежевац захвата крајњи североисточни део АП Војводине и најсевернији део Баната. Северну границу општинске територије, у дужини од 21,2 км, чини део државне границе према Мађарској. Дужином од 23,4 км новокнежевачка општина се према југу граничи са чоканском општином. Према истоку, дужином од 14,9 км, излази на државну границу према Румунији. Западна граница је природна и њу чини део тока реке Тисе, у дужини од 28,3 км. Она је граница између територије општина Нови Кнежевац и Кањижа. Општина Нови Кнежевац налази се на тромеђи Србије, Мађарске и Румуније.
Мост на Тиси између Новог Кнежевца и Кањиже, заједно са мостом којим се повезује општина Чока и Ада, има важну улогу у повезивању северног Баната са Бачком и то како на локалном, тако и на регионалном нивоу, али и за део међународног друмског транзита који се обавља преко граничног прелаза Хоргош-Реске. Због близине границе ка Мађарској и Румунији, постоји могућност развоја туризма, како градског, тако и сеоског. У новокнежевачкој општини развијена је прехрамбена и металска индустрија, као и производња папирне и картонске амбалаже.О историји овог краја говоре и многобројни споменици културе Шулпеов дворац, дворац грофа Мелдехена и курија у којима су смештени и раде судска јединица Основног суда у Кикинди, библиотека, галерија сала за концерте као и зграда општине.


Контакти
Општина Нови Кнежевац
Адреса: Краља Петра И Карађорђевића 1
Телефон: +381 (0)230 81-031
Факс: +381 (0)230 82-076
predsednik@noviknezevac.org.rs
www.noviknezevac.rs