Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs


Општина Сента

Сента је једна од најстаријих општина у Војводини и протеже се дуж средишњег дела реке Тисе у њеном току кроз Србију. Обухвата и четири насеља: Горњи Брег, Богарош, Кеви и Торњош. Сенћанска општина заузима површину од 293 км² (од чега је пољопривредно земљиште 26.593 ха, а шумско 114 ха) Има веома развијену индустрију: производњу шећера, пекарског квасца, дувана и цигарета, сухомеснатих производа, као и производњу намештаја. Кроз општину Сента пролази магистрални пут М-24, као и аутопут Е-75. Има међународно речно пристаниште на Тиси, оспособљено за мултифункционални транспорт добара. Сента је данас значајан економски, саобраћајни и културни центар северног Потисја. Шира околина Сенте је богата праисторијским и средњевековним локалитетима материјалне културе. Близина Тисе и питоми равничарски предели пружају могућност за још вечи развој туристичке делатности.


Општина Сента
Главни трг бр. 1
24400 Сента, Србија
Телефон: +381 (0)24 813-574
Факс: +381 (0)24 812-034
info@zenta-senta.co.rs
www.zenta-senta.co.rs