Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Седница Окружног штаба за ванредне ситуације
2012-10-11
Дана 09.10.2012. године одржана је друга по реду седница Окружног штаба за ванредне ситуације на којој је анализирано стање организације цивилне заштите на територији Округа, реализација превентивних мера и активности за одбрану од поплава, стање склоништа, затим стање у области заштите од пожара и експлозија у току летње сезоне као и предузете мере у отклањању неексплодираних убојитих средстава. Усвојен је записник са претходне седнице , констатовано је да локалне самоуправе треба да адекватним планирањем обезбеде људске и материјалне ресурсе како би спремно дочекали и решавали проблеме у вези са ванредним околностима. Закључено је да ДТД Горњи Банат и ВДП Сента у потпуности спроводе и предузимају прописане мере на одбрани од поплава. Констатовано је да не постоје поуздани подаци о броју склоништа на територији Округа па је предложено да општински штабови за ванредне ситуације поново изврше контролу и пребројавање подрумских просторија погодних за склањање људи и материјалних добара. Истакнуто је да су суша и људски фактор погодовали настанку великог броја пожара у претходном периоду као и да је потребно да локалне самоуправе раде на подизању нивоа свести грађана о забрани паљења усева. Констатовано је да садашња попуњеност Сектора за ванредне ситуације људством, техником и одговарајућим средствима за заштиту од пожара није на задоваљавајућејм нивоу и да је потребно укључивање свих сегмената друштва на решавању овог проблема.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: