Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Састанак са представницима Општег удружења предузетника
2016-03-18
У петак 18.03.2016. године у Севернобанатском управном округу у организацији начелника Николе Лукача одржан је састанак коме су присуствовали поред начелника и шефова Одсека инспекцијских служби као и представници Општег удружења предузетника.Тема састанка је била примена Закона о инспекцијском надзору као и проблематика са којом се предузетници у свом раду сусрећу. Поред Закона о инспекцијском надзору предузетници су исказали највеће интересовање за права и обавезе које имају по Закону о заштити потрошача затим по Закону о оглашавању, Закону о раду и слично.

У свом обраћању представници инспекцијскох служби су истакли да су у потпуности отворени за сарадњу и спремни да превентивно делују у оквиру законских овлашћења. Такође је истакнуто да је поступање инспекција по Закону о инспекцијском надзору почев од 01.10.2016 године резултирало повећаним броје регистровања у АПР-у нерегистрованих субјеката као и повећаним бројем поднетих прекршајних пријава. Заједничка оцена свих присутних је потреба за повременим одржавањем ових састанака како би се разговарало о наведеним проблемима.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: