Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Састанак са начелницима управних округа
2016-04-04
У понедељак 04.04.2016. године у Министарству државне управе и локалне самоуправе одржан је састанак са начелницима управних округа на тему примене Закона о општем управном поступку и размени података из службених евиденција. У плану Министарства је веће ангажовање начелника округа у будућем раду на имплементацији одредаба које се односе на размену података из службених евиденције.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: