Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Састанак чланова Окружног штаба за ванредне ситуације
2016-05-11
У среду 11.05.2016. године одржан је састанак чланова Окружног штаба за ванредне ситуације Севернобанатског управног округа. У оквиру наведених тачака дневног реда присутнима су представици Сектора за ванредне ситуације, који су, уз приложени материјал, презентовали стање извршених припрема за одбрану од града на подручју СБУО за 2016. годину, Анализу система за јавно узбуњивање, Анализу стања организације и спровођења мера заштите од пожара, затим Извештај о стању предузетих мера на одбрани од поплава, Извештај о збињавању миграната, Информације о достигнутом степену израде, Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на поручју СБУО, као и стање специјализованих јединица цивилне заштите и оспособљавање кадрова за исте. Никола Лукач, командант Окружног штаба предложио је да се препоручи општинским штабовима за Ванредне ситуације да у оквиру својих локалних самоуправа испланирају средства у буџету којима би се унапредио систем заштите од пожара као и одбрана од поплава, а који представљају два највећа ризика на територији СБУО. На састанку је наведено да су у току међудржавни пројекти (релација Србија-Румунија) чијом реализацијом би се обезбедила средства за набавку возила, опреме, одела за специјализоване јединице заштите од пожара. Представници Сектора за ванредне ситуације изјавили су да су највеће мере, у погледу опремљености као и кадрова, предузете у делу заштите од пожара и одбране од поплава. У погледу оспособљавања кадрова, наведено је да су се одржавале обуке којима су присуствовали представници Сектора за ВС Одељење Кикинда и да на нашој територији постоји само једна специјализована јединица за заштиту од пожара. Присутни чланови Окружног штаба за ванредне ситуације једногласно су усвојили извештаје, анализе и информације о стању које су презентовали представници Сектора за ванредне ситуације.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: