Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

III седница Савета Управног округа
2016-11-04
Дана 04.11.2016. године, у просторијама Севернобанатског управног округа, одржана је III по реду седница Савета Управног округа, којој је председавао Никола Лукач а којој су поред Мирјане Тукар, председнице Одељења Апелационог прекршајног суда у Новом Саду, Наде Пандуров, председнице Прекршајног суда у Кикинди, присуствовали и представници Полицијске управе у Кикинди, представници Пореске управе као и представници локалних самоуправа са територије Округа.

Теме о којима се расправљало биле су усклађивање градских/општинских одлука са одредбама Закона о прекршајима, дефинисање надлежности између тржишне инспекције и комуналне инспекције као и координација инспекција у сузбијању сиве економије у складу са препорукама Радне групе за борбу против кријумчарења дувана и дуванских производа.

Закључено је да све локалне самоуправе морају ускладити своје одлуке у којима су наведене казне за прекршаје са Законом о прекршајима и Законом о јавном реду и миру. Дефинисана је надлежност између тржишне и комуналне инспекције сходно одредбама Закона о трговини тако да надзор над прометом робе ван продајног објекта на јавним површинама обавља комунална инспекција, а у продајним објектима тржишна инспекција у складу са својим овлашћењима.

Препоручено је веће укључење комуналних инспекција у циљу боље координације инспекција и побољшања делотворности инспекцијског надзора у акције спречавња нелегалног промета дувана и производа од дувана ван продајних објеката, као и осталих акција у сарадњи са другим инспекцијама.

СЕВЕРНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: