Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Изградња партнерства за одговорно управљање отпадом
2016-11-10
Начелник Севернобанатског управног округа отворио је инфо сесију под називом „Заштита животне средине и управљање отпадом – Обавезе послодаваца и утицај на пословање“ одржаној 10. новебра 2016. године у Центру за стручно усавршавање, коју су партнерски реализовали Савез „Млади раде“ Кикинда, Унија послодаваца Војводине и компанија „Еко хемик“ доо Нови Сад. Реализацију пројекта подржало је Министарство пољопривреде и заштите животне средине, а инфо сесије су организоване у више градова Војводине, а сада и у Кикинди и намењене су представницима компанија, пре свега оним које имају обавезе у складу са Законом о заштити животне средине и другим сродним законима.

Инфо сесију су водили Миљана Стојшић Стојановска, директорка Уније послодаваца Војводине и Владимир Бабић из „Еко хемика“. Учесницима су током рада представљена три закона и обавезе које из њих проистичу: Закон о управљању отпадом, Закон о амбалажи и амбалажном отпаду и Закон о хемикалијама. Поред закона, пажња је посвећена и подзаконским актима, као и конкретним обавезама и процедурама за привредне субјекте и појединачним проблемима и питањима представника послодаваца.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: