Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Презентација за пољопривредне произвођаче
2017-01-31
У уторак 31.01.2017. године сарадњом Севернобанастког управног округа, локалне самоуправе и компаније „Дунав осигурање“ одржана је презентација за пољопривредне произвођаче, на којој су присутни упознати са условима и начинима осигурања усева и животиња, као и о предностима оваквог начина пословања. Презентација је била изузетно посећена, а поред пољопривредника, скупу су присуствовали представници Градског већа из ресора пољопривреде, али и начелник Севернобанатског управног округа Никола Лукач, који је овом приликом указао на значај оваквог вида осигурања јер смо сведоци да веома мали број пољопривредника осигурава своје усеве и житотиње. Влада РС жели да информише и едукује све пољопривредне произвођаче о предностима осигурања, али и о томе да се у износу од 40% субвенционише премија осигурања.

„Најзначајније у овој причи јесте да пољопривредници схвате значај осигурања и све његове предности. Елементарне непогоде и болести усева и животиња су присутне из године у годину, а осигурањем се произвођачи ослобађају од ризика и у могућности су да планирају пољопривредну и сточарску производњу“ истакао је начелник Лукач.

На територији Републике Србије, од укупног броја пољопривредних површина свега је око 10% осигурано. Слична је ситуација и у Севернобанатском округу, а путем оваквих презентација указује се на потребу осигуравања пољопривредне производње. Према речима Горана Мачкића, из компаније „Дунав осигурање“, пољопривредна производња је производња под отвореним небом коју не можемо никако другачије заштити осим једном квалитетном полисом осигурања.

„Од укупног броја пољопривредних површина свега је око 10% осигурано, што говори о веома малој заступљености осигурања, али можда и о лошој едукацији становништва. Од укупно осигураних пољопривредних површина у Србији, „Дунав осигурање“ осигурава 50%. У прошлој години смо исплатили 5 милиона евра штета, а компанија нема штета које нису исплаћене и које су под судским споровима. Пољопривредници се најчешће опредељују за основни пакет, а то је осигурање од пожара, града и грома. Поред основног, постоје и допунски пакети од поплава, високих вода и олуја као и мраза. Најчешће се осигуравају интензивне ратарске културе попут кукуруза, пшенице и соје. Осигуравају се повртњаци и воћњаци који нису под системом противградне заштите“ изјавио је директор продаје неживог осигурања Компаније „Дунав осигурање“ Горан Мачкић приликом сусрета са пољопривредницима из Севернобанатског округа у Кикинди.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: