Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Прва седница Савета управног округа
2017-03-07
Дана 07.03.2017. године одржана је прва по реду седница Савета управног округа којом је председавао Никола Лукач, начелник Севернобанатског управног округа. На седници су поред представника локалних самоуправа са територије Округа и то града Кикинде, општина Чока, Нови Кнежевац, Ада, Кањижа и Сента присуствовали и представници Министарства одбране Регионалног центра Нови Сад, потпуковник Горан Миленковић и мајор Душан Јованић. Главна тема седнице је била обавеза локалних самоуправа да израде План одбране и исти доставе Управи за обавезе одбране до 28.04.2017. године. Поводом наведене теме презентацију је одржао потпуковник Горан Миленковић који је између осталог истакао да су представници министарства одбране на располагању локалним самоуправама и истовремено им сугерисао да већ постојеће планове одбране коригују и допуне до 28.04.2017. године односно до крајњег рока за израду планова одбране.
Друга битна тема седнице је формирање радне групе на нивоу Округа за борбу против нелегалне продаје резаног дувана. У складу са препорукама Владе Републике Србије и образовањем Радне групе за борбу против кријумчарења дувана, уз подршку Министарства државне управе и локалне самоуправе као и Министарства унутрашњих послова, створена је потреба да се и на територији Севернобанатског управног округа формира радна група. Договорено је да радна група координира контролу од стране комуналне инспекције, промет дувана на јавним површинама изван продајних објеката. Поред радне групе и све надлежне државне институције , у складу са својим овлашћењима треба да буду укључене у борбу против нелегалне продаје резаног дувана.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: