Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Светски дан права потрошача
2017-03-15
Поводом обележавања Светског дана заштите права потрошача, уз подршку Министарсва трговине, туризма и телекомуникација, у просторијама Севернобанатског управног округа, одржана је конференција за медије, на којој су говорили Никола Лукач, начелник Севернобанатског управног округа и Милосав Бултовић, начелник Одељења тржишне инспекције у Кикинди. Начелник Лукач је истакао да је жеља Владе Републике Србије, као и свих надлежних министарстава да потрошачи у Републици Србији што брже и лакше остваре своја права која, врло често, због неинформисаности, не могу да остваре. Притом је истакао да је од стране свих државних органа 2017. година означена, као година борбе против сиве економије. Начелник је позвао потрошаче да узму активно учешће у борби против сиве економије тако што ће од свих трговаца и пружаоца услуга узимати фискалне рачуне.

Милосав Булатовић, начелник тржишне инспекције је истакао да је обележавање дана потрошача уједно и добра прилика промоције тржишне инспекције у Републици Србиј као и Одељења у Кикинди. Одељење тржишне инспекције у Кикинди је поступајући по Закону о заштити потрошача у току 2016. године обавило 12 контрола код даваоца услуга од општег економског интереса, а обавили су и 37 контрола по пријавама грађана и исте су се, између осталог, односиле на то да трговци не издају рачуне, не одговарају на рекламације потрошача и слично. Позвао је све потрошаче на територији Севернобанатског управног округа да пријаве могу вршити на телефоне 0230/422-908, путем поште на адресу Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Одељење тржишне инспекције, Трг српских добровољаца 11 и на и-мејл адресу: trzisna@mtt.gov.rs. Резимирајући временски период од дана ступања на снагу Закона о заштити потрошача може се рећи да грађани имају више поверења у државне органе, јер је евидентно у току 2016. године поднесено више пријава по основу Закона о заштити потрошача. Потом је таксативно побројао случајеве у којима се потрошачи обраћају тржишној инспекцији или удружењу потрошача.

Ситуације у којима се потрошачи обраћају тржишној инспекцији:
 • Када трговац није јасно истакао цене на производима и у ценовнику услуга
 • Када им трговац није дао рачун за купљену робу или извршене услуге
 • Када их трговац није обавестио о својствима робе, о начину плаћања, о начину испоруке робе, о начину на који поступа по приговору потрошача, али све то пре него што су купили робу!
 • Када их је трговац обмануо и неистинито приказао свој производ или услугу и слично
 • Када се трговац насртљиво понашао према њима, на пример, долазио им у стан без њихове сагласности и слично
 • Када су видели да трговац продаје малолетницима алкохолна пића (и пиво!) и цигарете
 • Када им трговац без њиховог претходног пристанка шаље на њихово име СМС поруке, каталоге и друго
 • Када им трговац шаље робу коју нису наручили и траже да плате ту робу
 • Када им се трговац обраћа, али се није тако представио
 • Када им даје гаранцију за производ која је краћа од законске (2 године)
 • Када су изјавили рекламацију трговцу на саобразност робе/услуга, али им трговац није одговорио најкасније у року од 8 дана, или није решио рекламацију у складу са својом одлуком уз њихову сагласност најкасније у року од 15 дана од дана пријема рекламације односно 30 дана за техничку робу
 • Када их је трговац незаконито искључио са дистрибутивне мреже струје, гаса, телефона

Ситуације у којима се потрошач обраћа удружењу потрошача, а не тржиној инспекцији
 • Када трговац није уважио приговор (рекламацију) на раобрасзнос робе/услуга и одбио је његов захтев за замену/ поправку робе или повраћај новца

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: