Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Колегијум
2017-03-20
Дана 20.03.2017. године, у организацији Николе Лукача, начелника Севернобанатског управног округа, одржан је састанак са представницима инспекцијских служби са територије Севернобанатског управног округа. Уводну реч је дао начелник Округа, који је поздравио све присутне и уједно их обавестио да је започео поступак примене програма за писарницу, коме је дата огромна подршка од стране представника Министарства за државну управу и локалну самоуправу. Такође је истакнуто да је за потребе примене овог софтвера набављена пратећа опрема скенери (обични и мултифункцијски) који су дати инспекцијским службама на коришћење. Циљ имплементације овог програма је да се инспекцијским службама олакша рад, а истовремено овај програм представља увод у електронско пословање органа државне управе које је већ на снази.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: