Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Cастанак начелика трију војвођанских управних округа и префеката румунских жупанија Тимиш и Караш Северин
2013-05-28
У Кикинди је одржан састанак начелика трију војвођанских управних округа и префеката румунских жупанија Тимиш и Караш Северин, којом приликом су разматране активности на операционализацији различитих видова сарадње у регији обухваћеној румунским и српским делом Баната. Учесници скупа, префекти жупанија Тимиш и Караш Северин, Еуђен Догарију и Флорин Силвиу Хурдезеу, начелници Севернобанатског, Средњебанатског и Јужнобанатског управног округа, Владимир Илић, Душан Шијан и Зоран Тасић, председници Регионалих привредних комора Кикинде, Зрењанина и Панчева, Тибор Шебек, Милан Радовановић и Драган Босиљ, сагласили су се око начина операционализације Протокола и реализације конкретног плана активности за наредни период, на оснву постојећег Протокола из 2010. године, који важи до фебруара 2014. године (продужење постојећег или потписивање новог Протокола, односно његовог Анекса, требали би бити накнадно утврђени, након предлога који буду стигли са румунске стране). На састанку је било речи о формирању Техничког секретаријата који би се састајао најмање два пута годишње и анализирао стање у вези са реализацијом активности и предвиђених видова сарадње али је утврдио финанасијики план за наредну годину. Наредни састанак, како је јуче утврђено одржаће се у новембру о.г. у Темишвару. Састанку је присуствовао генерални конзул који је истакао значај интезивирања привредне сарадње и контаката приведних људи и компанија на целокупном простору Баната, уз пуну подршку округа и жупанија, тражење простора за још успешнију реализацију прекограничних пројеката и реафирмацију значајнијих инфраструктурних пројеката из стратегије развоја еврорегиона ДКМТ. Сарадња је, како су то истакли В. Илић, Д. Шијан и З. Тасић, на јучерашњем скупу, вишестрана, имајући у виду потребу даљег проширења веза на нивоу регионалих привредних комора, којима се, уз поменуте три из Србије, сада прикључују трговинска, индустријска и привредна комора Тимиша и Караш Северина. Реч је о сарадњи на нивоу малих и средњих предузећа, туристичких организација, кроз утврђивање заједничких туристичких планова, тура, манифестација и презентација, као и утврђивању учешћа заинтересованих фирми на сајмовима и манифестацијама који се организују по градовима и местима са обе стране Баната. Такође је било речи о утврђивању приоритета као што је могућност израде заједничког интернет портала свих потписника Протокола, ажурираног на дневној бази, важним за све становнике српског и румунског дела Баната. Румунски префекти су, уз подршку оваквом плану наших начелника округа посебно нагласили значај пројеката прекограничне сарадње Србије и Румуније, нарочито циклуса од 2014. до 2020. године и потребу реализације важних инфраструктурних пројеката за добробит читавог банатског региона. Од посебног је значаја и међусобни договор у вези са провременим отварањем граничних прелаза који нису у пуној функцији (Наково – Лунга, Јаша Томић – Фењ, Мокрин – Валкањ, као и гранични прелаз према Међи) ради промоције отворености и повезаности целокупног географског простора Баната, у чему ће румунска страна да пружи одговарајући допринос. Договорено је, такође, интезивирање сарадње о образовном систему кроз сталну размену ђака и студената и упознавање са образовним системима на нивоу школа и универзитета, затим у области културе, кроз организовање и учешће на позоришним фествалима, изложбама, и музичким приредбама, размена гостовања културно – уметничких друштава итд.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: