Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Oдржан састанак Окружног штаба за ванредне ситуације
2013-06-18
Oдржан је састанак Окружног штаба за ванредне ситуације Севернобанатског управног округа. Теме о којима се разговарало на састанку су - Усвајање Извештаја о стању извршених припрема одбране од града за 2013. годину на подручју Севернобанатског управног округа. - Разматрање и усвајање Извештаја за 2012. годину и стање извршених превентивних и оперативних мера заштите од поплава за 2013. годину на подручју управног округа. - Разматрање и усвајање Анализе стања организације и спровођења превентивних и оперативних мера заштите од пожара на подручју управног округа у 2012. години. - Разматрање и усвајање Извештаја о сарадњи Окружног и општинских штабова за ванредне ситуације са средствима јавног информисања. - Разматрање и усвајање стања склоништа на подручју управног округа и општина из његове надлежности. У оквиру предложених тема донети су следећи закључци Окружни штаб за ванредне ситуације препоручио је локалним самоуправама да изврше куповину противградних ракета и батерија за радио станице и да се средства од премија за осигурање њива , уз договор са осигуравајућим друштвима, усмере на побољшање система противградне заштите. Препоручено је локалним самоуправама да под хитно донесу оперативне планове за одбрану од поплава. Усвојена је анализа стања организације и спровођења превентивних и оперативних мера заштите од пожара на подручју управног округа 2012. години. Обавезани се општински штабови за ванредне ситуације да поводом предстојеће жетве предузму мере из своје надлежности ради спречавања евентуалних пожара. Усвојен је Извештај о сарадњи окружног и општинских штабова за ванредне ситуације са средствима јавног информисања. Обавезани су општински штабови за ванредне ситуације да у наредном периоду предузму мере из своје надлежности како би се оспособљеност њихових припадника на пољу примене и давања информација, саопштења и изјава средствима јавног информисања подигла на виши ниво. Препоручено је општинским штабовима за ванредне ситуациједа, да у сарадњи са јавним гласилима , припреме теме и садржаје чијим би се емитовањем грађани информисали о мерама и поступцима у појединим ванредним ситуацијама. Препоручуно је органима јединица локалне самоуправе са подручја Округа да размотре могућност формирања Ситуационог центра општине, у складу са чланом 108. Закона о ванредним ситуацијама. Усвојена је Информација о стању склоништа на територији Севернобанатсог Управног округа Кикинда. Обавезани су општински штабови за ванредне ситуације да организују контролу, пребројавање и ажурирање евиденције подрумских просторија и других објеката погодних за склањање људи и материјалних добара на подручју своје општине.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: