Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Примена Закона о становању и одржавању зграда
2017-08-31
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, које  у оквиру својих надлежности ради на припреми и праћењу спровођења мера стамбене политике у примени Закона о становању и одржавању зграда, одржало је састанак са начелницима управних округа, од којих се очекује да у том домену узму активно учешће.

Локалним самоуправама су поверени послови око примењивања овог Закона и подзаконских аката с обзиром да становање представља још једну од важних области која мора бити правно регулисана. Обавеза је стамбених зграда, које сада по Закону постају стамбене заједнице, да се региструју и имају управника. Уколико оне саме то не учине, локалне самоуправе ће им одредити професионалног управника до избора управника из редова станара зграде.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: