Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

IV седница Окружног штаба за ванредне ситуације
2017-11-14
Дана 14.11.2017. године одржана је IV по реду седница Окружног штаба за ванредне ситуације којом је председавао командант штаба Никола Лукач, начелник Севернобанатског управног округа. На седници су разматрани и усвојени Анализа стања здравствене заштите људи, заразних болести и здравствене исправности воде и хране у ванредним ситуацијама на подручју Севернобанатског управног округа, Анализа достигнутог степена обучености припадника Одељења за ванредне ситуације, штабова за ванредне ситуације, органа привредних друштава и других правних лица од значаја за заштиту и спасавање, специјализованих јединица цивилне заштите и грађана, Анализе стања система за јавно узбуњивање на подручју Севернобанатског управног округа, разматрана искуства Црвеног крста Србије у извршавању поверених задатака заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и предлога за успешније деловање као и достављање Републичком штабу за ванредне ситуације на усвајање предлог Годишњег плана рада Окружног штаба за ванредне ситуације за 2018. годину.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: