Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

5.седница савета
2013-11-20
Дана 12.11.2013. године у организацији начелника Севернобанатског управног округа одржана је 5. по реду седница Савета управног округа на којој су теме биле Израда и суфинансирање локалних акционих планова за запошљавање у 2014. години и упознавање са активним мерама за запошљавање које спроводи Национална служба за запошљавање. Седници су поред представника локалних самоуправа присуствовали и представници Покрајинске службе за запошљавање, Покрајинског секретаријата за привреду,запошљавање и равноправност полова, као и филијале НСЗ у Кикинди. Директорка филијале НСЗ у Кикинди одржала је презентацију о стању незапослености на територији СБУО. Крајем октобра 2013. године регистровано је 13327 незапослених лица, од чега 48,9% жена и 51,1% мушкараца. Општина са највећим бројем незапослених је Кикинда са 5536, а најмањим Ада са 911 незапослених лица. У укупном броју незапослених предњаче лица са I и II степеном стручне спреме. У свим општинама као суфицитарна занимања јављају се матурант гимназије,економски техничар,продавац,бравар и аутомеханичар, док су дефицитарна занимања дипломирани фармацеут,пакер,помоћник плетача,манипулант у текстилству. У СБУО до 31. октобра донето је 140 одлука за запошљавање 262 лица по програмима које финансира РС и 216 одлука за 301 лице које финансира АПВ. Миодраг Дражић , координатор за активне мере запошљавања у Покрајинском секретаријату за привреду,запошљавање и равноправност полова, одржао је презентацију израде Локалног акционог плана запошљавања и напоменуо да ЛАПЗ треба да буде у складу са локалним потребама. На евентуална улагања инвеститора утичу многи фактори, пре свега економски, на првом месту радна снага, и из тог разлога неопходно је обезбедити средства у буџету локалне самоуправе за улагања у образовни систем или обуке тражених кадрова.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: