Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

ПОПИС пољопривреде 2012. године
2012-10-30
На иницијативу Републичког завода за статистику у седишту Севернобанатског управног округа одржан је састанак представника локалних самоуправа, директора пољопривредних стручних служби са темом промоције Пописа пољопривреде у 2012. години. О значају Пописа, циљевима и досадашњим активностима говорили су Никола Латиновић, председника Савета за попис пољопривреде 2012. као и представници Републичког завода за статистику. До сада је на територији Округа пописано укупно 62% газдинстава. У циљу брже и адекватнијег пописа преосталих газдинстава заказан је овај састанак. Присутни представници државних органа апеловали су на представнике локалних самоуправа да појачају активности на промоцији Пописа у својим срединама као и да ажурирањем своје документације у погледу давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини олакшају рад пописним комисија. Начелник Округа је позвао представнике локалних самоуправа да се ангажују како би Пописом биле обухваћена сва домаћинства и све пољопривредне површине јер ти подаци су релевантан основ за одређивање квота, субвенција и премија нашој пољопривреди као и добијања средства из претприступних фондова ЕУ.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: