Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Посета покрајинског секретара, Ненада Грбића
2017-12-07
Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај је на јавном конкурсу Дому за старе и пензионере у Молу доделио 5.000.000,00 динара за суфинансирање реализације пројекта коришћења биомасе за производњу топлотне енергије, односно за прераду котла за коришћење биомасе. Реализација целокупног пројекта је износила 6.656.496,00 динара са ПДВ-ом, од чега је 1.656.496,00 динара одобрено је од стране јединице локалне самоуправе на јавном конкурсу за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање пројеката и активности повезаних са ефикасним коришћењем енергије и енергената објеката јавних установа на територији општине Ада за 2017. годину под називом „Пројекат за извођење топлотне котларнице на биомасу”. Реализација је завршена 30.06.2017. године. Покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај, господин Ненад Грбић је дана 07.12.2017. године лично извршио увид у реализовани пројекат.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: