Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Достигнуће младих у Србији
2018-01-25
Севернобанатски управни округ у сарадњи са Заводом за унапређење, образовање и васпитање Републике Србије и Иницијативом „Достигнуће младих у Србији“, организовао је састанак на коме се презентовала будућа обука наставника средњих школа на територији Севернобантског управног округа. Састанку су поред Николе Лукача, начелника Севернобанатског управног округа, Босиљке Срдић, заменице градоначелника Кикинде, присуствовали и представници Институције као и директори свих средњих школа из Кикинде, Кањиже, Сенте, Аде, Чоке, Новог Кнежевца, Новог Бечеја, Нове Црње као и Витомир Радак, председник актива директора, Дејан Карановић директор Центра за стручно усавршавање и представник Дома ученика средњих школа у Кикинди. Начелник Округа је исказао задовољство због овако великог присуства директора данашњем састанку и истовремено истакао да је тема врло актуелна и примењива у будућности.

На састанку је презентован програм организације „Достигнуће младих у Србији“ који представља највећи светски програм предузетничког образовања ученика. Основни циљ овог програма је стварање услова за увођење иновативних садржаја у средње школе који укључује стицање знања и вештина у области предузетништва, пословања и финансијске писмености, као и повезивање образовног и пословног сектора са циљем примене теоријских знања у пракси.

Имплементација овог програма обавља се уз помоћ наставника за које је планирана бесплатна обука у периоду од 08. до 10. фебруара 2018. године, а могућност учествовања предвиђена је за по два наставника из сваке од присутнх школа.

Овим програмом припремају се и оспособљавају генерације ученика за успешан живот и рад у савременом свету у којем су највеће вредности предузетничка иницијатива и иновативност. У склопу наведене теме разговарало се и о могућностима да се у средњим школама изврши промена профила наставног програма и уведу се нови образовни профили који би задовољавали, од стране привредника исказане потребе за запошљавањем. Као пример добре праксе наведена је техничка школа у Ади у којој већ годинама уназад сарађују са привредом, обезбеђују стипендирање ученика од стране привредника и на такав начин стварају услове за њихово запошљавање. Констатовано је да је овај састанак само почетак једне плодоносне сарадње у којој треба са истим циљем да учествују како представници Округа, Града и Општина тако и директори свих присутних школа, али и сви заинтересовани привредници и инвеститори.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: