Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

12.11.2013. Одржан састанак - "изградња логистичког центра са интермодалним терминалом у Кикинди"
2013-11-26
На иницијативу „Ангродрвар“ д.о.о. из Кикинде, а у организацији начелника Округа, одржан је састанак, на комe је основна тема била изградња логистичког центра са интермодалним терминалом у Кикинди. Састанку су поред власника „Ангродрвара“ присуствовали и представници ЈП „Железнице“, чланови управе ММCARBO из Хрватске, шеф секције за инфраструктуру чвора Зрењанин, као и члан општинског већа за привреду и енергетску ефикасност општине Кикинда Циљ одржавања овог састанка била је презентација пројекта, који треба да се реализује као јавно-приватно партнерство. Основна идеја потекла је од стране приватног субјекта и огледа се у ревитализацији колосека број 25 и изградњи робног центра за претовар контејнера који би био на располагању свима. Како се Кикинда налази на идеалном положају за овакву врсту пројекта, отвориле би се нове могућности за извоз компанија овог региона, како према циљном тржишту Русије, тако и према другим европским тржиштима јер таквог терминала у окружењу нема. Битно је истаћи да би реализација овог пројекта допринела ожиљавању овог дела Баната, првенствено у виду поновног стављања у функцију колосека 25, као и повећањем запослености, што је у интересу и јавног субјекта и локалне самоуправе. Иницијатива је покренута, локална самоуправа ће пружити подршку, али је потребно дефинисати корисност и исплативост субјекта у пројекту, како би дошло до даљих преговора.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: