Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Одржана I седница Савета Управног округа
2018-02-19
Прва седница Савета управног округа одржана је данас, 19. фебруара у просторијама Севернобанатског управног округа. Централна тема седнице била је презентација Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период 2017.-2021.

Начелник Севернобанатског управног округа Никола Лукач објаснио је да је на првој седници Савета презентовано представницима свих локалних самоуправа округа на шта је потребно фокусирати се у наредних пет година. – Наравно да смо веома задовољни што је то углавном путна инфраструктура, која нам је у претходном периоду представљала проблем повезаности на овом терену. Свакако, надам се да ћемо у наредном периоду отворено разговарати око моста на Тиси који нам је такође један путни правац у овом округу. – рекао је Лукач и додао да се нада доброј сарадњи и реализацији планова програма имплементације у договореном року.

Програм имплементације састоји се из два дела. У првом су дефинисани стратешки приоритети просторног развоја које обухватају три тематске области, односно еколошки развој, природа и заштита животне средине, затим становништво, насеља и социјални развој, као и одрживи развој економије, транспорта и инфратсртуктуре. Дефинисани стратешки приоритети односе се најмање на две локалне самоуправе.

Како је објаснила помоћница директора Завода за урбанизам Војводине Драгана Дунчић други део програма имплеметације односи се на показатеље просторног развоја који су у вези са одређеним циљевима и подциљевима. – Показатељима просторног развоја ми налазимо везу са програмским решењима и покушавамо да видимо на који начин избалансирати регионални развој Војводине, јер заправо овај програм имплеметације би требало да представља један акциони план, један инструмент за координацију регионалног развоја Војводине, односно смањивање диспаритета који постоје у развоју – објаснила је помоћница директора Завода за урбанизам Војводине.

У Севернобанатском округу основни стратешки приоритети у области инфратсртуктуре односе се на повећање доступности и приступачности овом округу. У складу са тим, према речима Драгане Дунчић, пројекти који се односе на Бантаску магистралу имаће приоритет. Такође, један од приоритета ће бити и изградња неизграђене деонице државног пута Сента-Суботица како би се употпунила мрежа саобраћајне инфраструктуре путева државног реда у Севернобанатском управном округу.

Остале активности имплементације програма у овом округу подразумевају смањивање ризика од поплаве, јачање насипа дуж реке Тисе, изградња канала Хоргош-Мартонош, реконструкција трафостанице Кикинда 1, израда пројектне документације за реконструкцију железничке пруге Панчево-Зрењанин- Сента-Суботица.

Како је објаснила Светлана Килибарда, в.д. помоћника у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине циљ Програма имплементације јесте да оно што је дефинисамо као просторни развој кроз Регионални просторни план буде разрађено до детаља. – У смислу да се зна шта је приоритет, да се зна ко је носилац пројекта, да се дефинишу извори финансирања и да се дефинише период у коме се очекује реализација тог стратешког приоритета. Овај програм имплементације представља један гантограм, односно показивање корака у циљу реализације онога шта је зацртано као просторни развој кроз регионални просторни план АП Војводине – рекла је Килибарда.

Носилац пројекта програма имплеменатције регионалног просторног плана је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштитиу животне средине, док је ЈП Завод за урбанизам Војводине, чији је оснивач АП Војводина, задужена за одређивање нацрта програма имплеметације.

Петогодишњи програм имплеметације доноси се на основу Регионалног просторног плана АП Војводине који је у складу са Законом о планирању и изградњи. Први програм донет је 2012. године и важио је до 2016, а пратили су га годишњи извештаји о остваривању. Представљањем нацрта програма имплеметације за период 2017-2021 у Кикинди, завршено је његова презентација по управним окрузима у Војводини.

Седници су присуствовали представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштитиу животне средине, Јавног предузећа Завода за урбанизам Војводине и локалних самоуправа.

Присутни на седници осим о овој теми, разговарали су и о примени Закона о становању и одржавању зграда и примени Закона о озакоњењу објеката.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: