Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Седница Окружног штаба за ванредне ситуације поводом Међународног дана цивилне заштите
2018-03-01
Поводом обележевања Међународног дана цивилне заштите данас, 1. марта, одржана је свечана седница Окружног штаба за ванредне ситуације. Седници су, поред чланова Окружног штаба, присуствовали и комаданти Градског и општинских штабова, начелници одељења за ванредне ситуације и пирпадници јединица цивилне заштите.

Како је комадант Окружног штаба за ванредне ситуације Никола Лукач рекао, свим локалним самоуправама Севернобанатског управног округа напоменуто је да, у складу са својим могућностима, поспеше рад цивилне заштите и помогну Сектору за ванредне ситуације. – Оно што је врло битно и значајно јесте да су сви нивои власти, од Републике, Покрајине и самих локалних самоуправа препознали превентиву и да ћемо у наредном периоду свака локална самоуправа и сваки ниво власти издвојити одређена средства да би се превентивно реаговало у ванредним ситуацијама односно елементарним непогодама и другим опсаностиома по имовину или животе људи – рекао је Лукач.

Начелник одељења за ванредне ситуације Драган Берић указао је на значај система цивилне заштите, која, према његовим речима, обезбеђује правовремену и ефикасну превенцију као одговор друштва на постављене изазове. Како је Берић објаснио, када су велике елментарне непогодне у питању, редовне снаге не могу бити довољне, због чега је потребно да се у потпуности развије систем цивилне заштите. – Тако би се могло у реаговању на ванредне ситуације укључити сви сегменти друштва. У том циљу формиране су у Сектору за ванредне ситуације и специјализоване јединице цивилне заштите на нивоу управних округа. За наш Округ формиран је вод за заштиту од пожара, јер је пожар на отвореном препознат као најдоминантнија опасност – рекао је начелник одељења за ванредне ситуације.

Вод специјализоване јединице за заштиту од пожара броји 30 припадника, који су прошли основну обуку, добили личну опрему, заштитну и опрему за интервенисање. До сада није било потребе да се они ангажују, али су предвиђени као помоћ професионалним ватрогасно спасиачким јединицама.

Како Севернобанатски управни округ припада горњем сливу Дунава свих шест локланих самоуправа Округа, односно Кањижа, Сента, Ада, Нови Кнежевац, Чока и Кикинда, протекле недеље потписале су протокол о међусобној сарадњи. – Свака ће дати свој допринос да се превентивно делује на поплаве, које су нас већ задесиле 2014. и 2016. године. То је добар знак да ћемо из средстава Европске уније, али и осталих донатора уз помоћ земаља у окружењу и преношењем правног оквира да се међусобно увежу све општине како би се превентивно деловало и смањио ризик од елементарних непогода – рекао је комадант Окружног штаба за ванредне ситуације Никола Лукач.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: