Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Одржана је I по реду седница Савета Управног округа у Кикинди
2014-01-24
у Кикинди je одржана је I по реду седница Савета Управног округа. Седници су поред Владимира Илић, начелника Округа, присуствовали представници општина са територије Севернобанатског округа, директори јавних комуналних предузећа, као и представници санитарне инспекције и Завода за јавно здравље Кикинда. Теме седнице су биле координација у вези договорених мера помоћи општинама на територији Косова и Метохије у обнови школа и предшколских установа и квалитет воде за пиће на територији Севернобанатског управног округа. Начелник СБУО истакао је да ће Округ координирати акцију помоћи општинама које ће по инструкцијама Министарства правде и државне управе и Канцеларије за КиМ пружати помоћ школама и предшколским установамна на подручју АП Косово и Метохија. ДиректорицаЗавода за јавно здравље истакла је да се у општинама на територији СБУО тренутно врши превелики или премали број анализа здравствене исправности воде у односу на број анализа прописан законом. Начелница санитарне инспекције истакла је да у појединим општинама Јавна комунална предузећа не покривају целу територију, те су обавезни да преузму све микроводоводне заједнице, од месних заједница или група грађана. Начелник СБУО нагласио је да се мора отпочети са решавањем овог вишедеценијског проблем, те у том циљу број анализа воде које се врше мора се ускладити са законом, а искључиво Јавна комунална предузећа морају дистрибуирати воду на целом подручју општине за коју су задужени.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: