Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Одржана II по реду седница Савета Управног Округа.
2014-04-23
Дана 23.04.2014. На иницијативу начелника Округа у Кикинди је одржана II по реду седница Савета Управног Округа. Седници су поред начелника Округа присуствовали и представници општина са територије СБУО, представници ЈП „Путеви Србије“ и представници пројектантске куће „С пројект“ . Теме седнице су биле спровођење процедуре проглашења правца пружања државних путева кроз насељена места и седишта Општина,надлежност у одржавању државних путева II реда на територији СБУО, нацрт измене Статута АП Војводине у делу дружавних путева . Присутни излагачи су посебно указали на алармантну ситуацију око неодржавања путева II реда и да је потребно тражити од надлежног Министарства и надлежнихоргана из АП Војводине веће ангажовање у решавању овог проблема и изналажењу финансијских средстава. Предлажено је да надлежни за одржавање путева II реда и даље буду ЈП „Путеви Србије“ јер је то најрационалније решење и боље од формирања нове организације јединице. Донети су закључци да је потребно да се све општине са територије СБУО изјасне да ли су сагласне са предложеном трасом државних путева који пролазе кроз те општине и исту у што краћем року упуте надлежном министарству а према упутству које су добили.. Упозорити све релевантне чиниоце / надлежна министарства/ и надлежне органе у АП Војводини на чињеницу да путеве II реда НЕ ОДРЖАВА НИКО као и да се у случају угрожавања безбедности на истима не може утврдити одговорност. Свим релевентним чиниоцима упутити допис и предложити да ЈП „Путеви Србије“ наставе одржавање путева II реда јер су најрационалније решење у за ту врсту посла. Потребан је ангажман свих представника локалних самоуправа и начелника Округа како би се релевантним чиниоцима указало на потребу да један члан надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“ буде из Војводине а исти би у погледу категоризације, стања и одржавања путева заступао интересе АП Војводине. Позвани су представници локалних самоуправа да у сарадњи са Канцеларијом за Косово и Метохију реализују започету акцију помоћ у обнови школа и вртића на Косову и Метохији.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: