Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Састанак начелника Округа са представницима инспекцијских служби
2018-04-24
Дана 24.04.2018. године, у просторијама Севернобанатског управног округа, а у организацији начелника Николе Лукача, одржан је радован колегијум са начелницима и шефовима Одсека у инспекцијским службама, које су стациониране у седишту Округа-Кикинди. Тема колегијума су биле активности инспекцијских служби у протеклом периоду. Начелник је информисао присутне да су, поред републичког нивоа, сада и на покрајинском, формиране Радне групе за сарадњу са управним окрузима и координацију инспекцијског надзора. Закључено је да присутне инспекције, приликом вршења надзора, раде на основу планова и програма надлежних министарстава, да примењују Закон о инспекцијском надзору, као и Закон о општем управном поступку и материјално-правне прописе из којих црпе своја овлашћења.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: