Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

У седишту Севернобанатског управног округа одржана је седница Штаба за ванредне ситуације.
2014-05-30
У седишту Севернобанатског управног округа одржана је седница Штаба за ванредне ситуације. Председавао је командант Владимир Илић. На седници су анализиране активности општинских штабова за ванредне ситуације као и Одељења за ванредне ситуације са територије Севернобанатског управног округа за време трајања ванредне ситуације. Предложене су мере у функцији спречавања негативних последица у будућим ванредним околностима у Севернобанатском управном округу. Закључено је да: 1. Током трајња ванредне ситуације сви штабови за ванредне ситуације, државни органи и институције, комуналне организације и други субјекти на подручју Севернобанатског управног округа су се максимално ангажовали на предузимању превентивних мера за одбрану од поплава из своје надлежности, као и на организовању слања помоћи угроженим подручјима. 2. Обавезује се командант Окружног штаба да у року од 10 дана одржи састанак Савета управног округа на којој ће бити разматрана проблематика ванредних ситуација, односно договорене смернице за организовање и спровођење мера заштите и спасавања на подручју Округа у наредном периоду.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: