Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Чока: Одржана седница Скупштине
2018-06-11
На седници Скупштине општине Чока, 24. по реду, којој је присуствовао Никола Лукач, начелник Севернобанатског управног округа, одборници су између осталог усвојили Одлуку о завршном рачуну буџета општине Чока за 2017. годину, као и средњорочни програм уређења грађевинског земљишта за период од 2018. до 2023. године.

Одлуком о завршном рачуну утврђено је да је у 2017. години стечен буџетски суфицит у износу од 44,9 милиона динара. Укупни приходи и примања буџета општине Чока у 2017. години били су око 401.2 милиона динара, док су извршени расходи и издаци износили 356.7 милиона динара.

Петогодишњим програмом уређивања грађевинског земљишта у оквиру комуналног опремања грађевиснког земљишта предвиђени су радови на унапређењу система водоснабдевања, канализационе мреже, електро-енергетске мреже, саобраћајне инфраструктуре, као и уређење слободних површина јавне намене. Укупна планирана средства за петогодишњи план комуналног опремања земљишта зносе 974,5 милиона динара.

У складу са том одлуком усвојен је и програм уређивања грађевинског земљишта за 2018. годину. Тим програмом, је између осталог, планиран наставак реконструкције водоводне мреже у Чоки, реконструкција дела водоводне мреже у Падеју и Остојићеву, изградња дела атмосферске канализације у Санаду. Затим, изградња коловоза у улицама Бранка Радичевића и Жарка Зрењанина у Санаду, појачано одржавање коловоза у улици Вука Караџића у Остојићеву, крпљење ударниих рупа, изградња моста са саобраћајницом на реци Златици у Падеју и друго. Када је у питању изградња, одржавање и уређење површине јавне намене планирано је извођење завршних радова на капели на православном гробљу у Падеју, санација објекта православне цркве у Санаду, санација пијачног простора у Чоки, уређење Старог парка, горбља, зелених површина, изградња и одржавање дечијих игралишта и друго.

На одржаној седници Скупштине измењена је и допуњена Одлука о општинској управи општине Чока. Измена се односи на организацију одељења за општу управу и друштвену делатност, где сада постоје три унутрашње организационе јединице, односно одсек за општу управу и заједничке послове, одсек друштвене делатности и одсек управљања људским ресурсима.

Усвојена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању услова и начина коришћења пашњака на територији општине Чока. Како је објаснио помоћник председнице општине Чока Михајло Поповић измена се односи на члан Одлуке којим се допушта свакодневно гоњење крава музара кроз насељено место у пашном период уз одређена правила.

Усвојена је Одлука о прибављању непокретности, односно изграђеног грађевинског земљишта са одговарајућим пословним објектима у јавну својину општине Чока, а за потребе ЈКП “Чока” ради обезбеђења локације за смештај радних машина и возила, за складиштење грађевинског и другог материјала, алата, орпеме.

Одборници су усвојили Одлуку о окончању поступка ликвидације Јавног предузећа Дирекциија за изградњу општине Чока, одлуку о одобравању финансијског извештаја и извештаја о спровођењу ликвидације овог предузећа, као и Одлуку о чувању пословних књига и докумената Дирекције.

Усвојени су правилници о ближим условима за доделу кадровских и основних стипендија за студенте општине Чока. Одборници су усвојили и решење о постављању чланова Штаба за ванредне ситуације општине Чока, као и закључак о давању сагласности на Извештај о активностима и раду Штаба за 2017. годину. Усвојено је решење о именовању чланова Савета за међунационалне односе општине Чока.

Изласана је и одлука о преносу права коришћења зграде на адреси ЈНА 41 у Црној Бари, а која се налази у јавној својини општине Чока на Месну заједницу Црна Бара. Изгласан је предлог Програма отуђења и давања у закуп грађевиснког земљишта у јавној својини општине Чока ради регулисања имовинско правних односа при легализацији објеката. Изгласана је и Одлука о Измени и допуни Стаута Предшколске установе “Радост” Чока.

Како је прошло тачно две године од рада Скупштине општине Чока у овом сазив, седници је присуствовао и начелник Севернобанатског управног округа Никола Лукач. Он је овом приликом честитао члановима Скупштине и изразио наду да ће њихов рад у наредне две године још више допринети развоју општине Чока. – Драго ми је да сте истрајни у одређеним смерницама које је зацртала и Влада Србије и Покрајине. На територији Војводине једна од најнеразвијених општина је Чока. Међутим приметно је да сви заједно успешно покушавате да решите проблеме на најбољи начин у интересу грађана Чоке – рекао је Лукач.

Поводом двогодишњег рада председница Општине Чока Стана Ђембер обратила се одборницима истичући важне одлуке које су донели уз посебан осврт на одлуке у вези са комасацијом. – Посебно ми је задовољство што смо без већих проблема и заиста са једним здравим дијалогом успели да превазииђемо све проблеме. Желим да и даље дајете свој допринос за оно што су нам грађани дали поверење – рекла је председница Ђембер.

На почетку 24. седнице Скупштине, пред прозивку одборника, седницу су напустили чланови опозиције. Њиховим одласком није постојао кворум за одржавање седнице, те је одлуком председника Скупштине она одложена за сат времена. Тада су се појавили поједини одборници којих није било приликом прве прозивке, те је седница Скупштина могла да почне са радом.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: