Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Одржана седница Окружног штаба за ванредне ситуације
2018-06-12
Дана 12.06.2018. године одржана је друга по реду седница Окружног штаба за ванредне ситуације којом је председавао командант штаба Никола Лукач, који је уједно и начелник Севернобанатског управног округа. На седници се разматрали и усвојали Извештај o стању извршених припрема за одбрану од града на подручју Севернобанатског управног округа у 2018. години, Извештај o стању извршених превентивних и оперативних мера на припреми за одбрану од поплава за 2018. годину на подручју управног округа и спроведеним и планираним активностима на унапређењу Оперативних планова за одбрану од поплава, Анализа стања организације и спровођења превентивних и оперативних мера заштите од пожара на подручју управног округа и извештаја о извршеним припремама за заштиту од пожара на отвореном простору у току летње сезоне 2018. Године, Анализа стања здравствене заштите људи, заразних болести и здравствене исправности воде и хране у ванредним ситуацијама на подручју Севернобанатског управног округа, Анализа стања здравствене заштите животиња у ванредним ситуацијама на подручју Севернобанатског управног округа, Извештај о здравственом надзору над мигрантима, Информација о облицима сарадње са Војском Србије и Полицијом у реализацији задатака заштите и спасавања на подручју управног округа и Анализа стања расположивости и условности објеката за смештај ватрогасно спасилачких јединица и усвајала мера за решавање проблема смештајних капацитета за ватрогасно спасилачке јединице. Закључено је да су у току ове године све локалне самоуправе на територији Округа побољшале капацитете у погледу набавке противградних ракета. Због повољних времениских прилике није било потребе за већим ангажовањем субјеката на одбрани од поплава, а закључено је да ће у случају потребе (великих атмосверских падавина - киша) бити ангажовани сви релевантни субјекти. Констатовано је да су ватрогасно-спасилачке јединице потпуно у приправности због надолазећих пољопривредних радова. Закључено је и да се од стране ЗЗЈЗ Кикинда уредно и редовно прати стање здравствене заштите људи, заразних болести и здравствене исправности воде и хране. Ветеринарска инспекција редовно врши контолу над 11 ветеринарских станица на теротирији Округа које раде Програм мера. Сугерисано је локалним самоуправама да морају имати планове евакуације животиња у случају проглашења ванредне ситуације. ЗЗЈЗ у сарадњи са санитарном инспекцијом врши редован санитарно-хигијенски надзор у објектима у којима су смештени мигранти. Сарадња са војском и полицијом је задовољавајућа. У току је формирање јединица цивилне заштите, а ватрогасно-спасилачке јединице обављају свој посао у складу са потребама службе.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: