Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Колегијум
2018-06-13
У организацији начелника Севернобанатског управног округа, одржан је колегијум са начелницима одељења и шефовима одсека окружних подручних јединица органа државне управе – инспекцијских служби. На колегијуму се говорило о активностима инспекцијских служби у протеклом периоду, њиховом поступању у складу са плановима и програмима надлежних министарстава, као и примени Закона о инспекцијском надзору. Договарано је и заједничко деловање више надлежних инспекцијских служби поводом поднетих пријава грађана, као и деловање са надлежним инспекцијама из локалне самоуправе.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: