Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Oдржана је III по реду седница Савета Управног округа
2014-06-17
Oдржана је III по реду седница Савета Управног округа на којој су се анализирале предузете активности од стране органа јединице локалне самоуправе током трајања ванредне ситуације као и мере које је потребно предузети за организовање и спровођење мера заштите и спасавања на подручју Округа у наредном периоду. Констатовано је да је неопходно успоставити Јединице цивилне заштите опште намене, обезбедити минимум опреме која ће се чувати у магацинима и успоставити информативни систем путем којег ће Општински штабови информисати Окружни, па Покрајински и Републички штаб за ванредне ситуације. Усвојен је план Одсека за ванредне ситуације којим је наложено Окружном штабу да конкретизује мере са разумним роковима и изда задужења Општинским штабовима.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: