Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

II седница Савета Севернобанатског управног Округа
2018-06-26
У организацији Николе Лукач, начелника Севернобанатског управног округа, одржана је друга по реду седница Савета Севернобанатског управног Округа. На седници се говорило о потреби образовања Прихватног центра за угрожене категорије становништва на територији Округа, о примени Закона о озакоњењу у локалним самоуправама, примени е-ЗУП-а у локалним самоуправама, имплементацији адресног регистра као и приоритетним деоницама путева које је потребно изградити,санирати и прекатегорисати. Град Кикинда је иницирао оснивање заједничког прихватног центра у који би се смештале угрожене категорије становништва из свих локалних самоуправа са територије Округа.

Локалне самоуправе са територије Округа поступају по Закону о озакоњењу објеката без обзира на присутне потешкоће које имају у примени истог. Разговарало се и о електронској примени одредаба Закона о општем управном поступку којим се органима јавне власти омогућава размена података и у том смислу рационализује и убрзава поступак добијања докумената. Присутним представницима локалних самоуправа од стране начелника представљена је шема сачињена од стране канцеларије за информационе технологије и електронску управу . Сугерисано је локалним самоуправама да повећају број е услуга. У оквиру пројекта Адресног регистра неке од локалних самоуправа су у потпуности испуниле своје обавезе - преузеле елаборате и добиле сагласност док су друге то учиниле делимично.

Присутни су од стране начелника Округа информисани о путним правцима и деоницама пута кији су у наредном периоду планирани за санацију а од стратешког су интереса за цео Севернобанатски регион.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: