Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Просоцент
2018-06-15
У Сегедину у свечаној сали Жупаније одржана је Почетна конференција пројекта "Промоција социјалног предузетништва у Србији и Мађарској".

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: