Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Одржан састанак представника општина Кикинда, Чока, Ада и Нови Бечеј
2014-08-15
У организацији Владимира Илића, начелника СБУО-а у седишту Округа, одржан је састанак на коме су присуствовали представници општина Кикинда, Чока, Ада и Нови Бечеј. Тема састанка је била могућност наставка радова на изградњи пута Иђош. Мост на Ади, као и предлог начелника Округа да неведене општине изврше анализу одн.објективно сагледају стање и утврде проблеме, обаве неопходна снимања, као и да се обрате надлежним покрајинским и републичким органима са захтевом да се одобри наставак започете изградње пута.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: