Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Чока: Процес комасације одвија се по плану
2018-07-19
Процес комасације у катастарској општини Чока започет је пре четири месеца и тренутно је у почетној фази, односно утврђује се фактичко стање. На презентацији, одржаној 19. јула, којој је присуствовао, поред осталих, Никола Лукач, начелник Севернобанатског управног округа, учесницима комасације представљени су досадашњи резултати самог процеса. До сада су прикупљени просторни подаци неопходни за прављење 3Д подлога за утвђивање фактичког стања и производњу дигиталних топографских подлога за насељено место.

Према речима Тоше Нинкова, власника фирме ГеоГис, која је изабрана за извођача геодетско-техничких радова, прикупљени подаци за ванградски рејон ће се користити за моделовање терена за пројекат путне и каналске мреже. – Сви подаци који се прикупљају су тродимензионални и кориштена је најсавременија технологија која постоји у геодезији за прикупљање и обраду података. Следећи корак је обрада тих прикупљених података и даља подршка Комисији за комасацију у фазама утврђивањама фактичког стања грађевинског и ванграђевинског рејона – објансио је Нинков.

Циљ комасације јесте укрупњавање земљишта и приближавање истог економском домаћинству. Учесници комасације неће имати нове намете или пореске обавезе, а све имовинске спорове, нерешене оставинске распаве и купопордајне уговоре грађани ће моћи бесплатно да реше, али ће то кроз катастар бити спроведено тек по завршетку читавог процеса.

У решавању имовинско-правних питања пољоприведник из Чоке Тодор Голић, између осталог, види бенефите комасације. – Други бенефит је то што ће земља вредети више сигурно када буде укрупњена, а трошкови су мањи, приноси већи. Од комасације очекујем предности, не мане, ако то све испадне како је замишљено – рекао је Голић, који обрађује око 50 хектара земље, од чега је половина у његовом власништву.

Како су тренутно доступни подаци о премеру земљишта из периода Марије Терезије, у грађевинском рејону насељеног места Чока ради се евидентирање објеката, а на пољопирведном земљишту реализоваће се комасација.

Према речима председнице општине Чока Стане Ђембер локална самоуправа је задовољна како се процес комасације одвија. – Комасација је нешто што доноси добробит и пољопривреди и грађевинском рејону и самој општини Чока. Мој генерални утисак јесте да још увек провејава то неко неповерење и због тога се понављају многа питања. Зато ћемо организовати овакве презентације, али и позивам све који имају недоумице да дођу до зграде Општине и канцеларије број 9, где могу да добију све одговоре – рекла је председница Ђембер.

Председник Комисије за комасацију адвокат Миодраг Голубовић позвао је све учеснике комасације да се организују и оформе Одбор. – Нико боље не зна каква је земља на ком месту него сами корисници тог земљишта. Позивам их да се организују и направе један Одбор, који ће и контролисати и помагати рад Комисије за комасацију – рекао је Голубовић.

Уговор о извођењу геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом и катастарског премера грађевинског земљишта у К.О. Чока, локална самоуправа закључила је са фирмом ГеоГИС доо из Београда. Укупна вредност радова је 111 милиона динара, а предвиђено време за комасацију у К.О. Чока је 30 месеци.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: