Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Одржан састанак председника општинa Кикинда, Кањижа и Србобран.
2014-09-09
На иницијативу Владимира Илића, начелника Севернобанатског управног округа, у седишту Округа одржан је састанак коме су присуствовали председници три општине и то: Павле Марков, председник општине Кикинда, Бимбо Михаљ, председник општине Кањижа и Зоран Младеновић, председник општине Србобран. Непосредан повод за овај састанак је чињеница да се на подручју ове три општине врши највећи проценат експлоатације нафте и гаса у Републици Србији. Појачана експлоатација минералних сировина у последње време као и притужбе грађана у вези заштите животне средине и поднети захтеви за накнаду штете створили су потребу за заједничким деловањем наведених локалних самоуправа. На састанку су се општине обавезале да ће потписати Протокол путем кога ће иницирати поступак допуне Закона о рударству и геолошким истрживањима у делу који се односи на начин расподеле средстава добијених по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за експлоатисану нафту и гас. Допуном Закона прерасподела ове накнаде би се утврдила тако да средства која се добијају по напред наведеном основу у целости представљају приход буџета локалне самоуправе на чијој се територији врши експлоатација. Досадашња накнада недовољна је за унапређење живота локалне заједнице, изградњу и санацију инфраструктуралних објеката у ситуацији појачане експлоатације. Присутни председници заједнички су констатовали да Протокол који ће потписати представља иницијални акт за допуну Закона о рударству и геолошким истраживањима чиме би се у великој мери побољшали услови живота у локалним заједницама..

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: