Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Kоординација рада државних органа и локалне самоуправе у превенцији насиља над женама
2012-11-05
На иницијативу Центра за подршку женама из Кикинде, у организацији начелника Севернобанатског управног округа, одржан је састанак са темом: координација рада државних органа и локалне самоуправе у превенцији насиља над женама. Састанку су поред представница из Центра за подршку женама присуствовали и Мирјана Барошевић, директорица Центра за социјални рад,представници Полицијске управе, Основног суда и општинске Управе Кикинда . Центар за подршку женама је, уз приручник за организовање конференције случаја за заштиту од насиља у породици, присутнима уручио и преглед података Саветовалишта за правну и психосоцијалну помоћ женама које су претрпеле насиље о поступању институција. Коришћени су подаци Саветовалишта прикупљени у раду са женама које су претрпеле насиље у периоду од 01.01. 2012. године до 31.10.2012. године на подручју Севернобанатског управног округа. Истакнута је добра досадашња сарадња свих државних органа са Центром за подршку женама али и потреба потписивања Протокола којим би се озваничила сарадња и дефинисале обавезе свих чинилаца у друштву. Закључено је да постоји потреба за поновном едукацијом полицајаца који су у непосредном контакту са жртвама насиља. Предложено је да локалне самоуправе у буџетима за 2013 годину определе средства потребна за изградњу склоништа за жртве насиља.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: