Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Одржана још једна седница Окружног штаба за ванредне ситуације
2018-10-31
На трећој седници Окружног штаба за ванредне ситуације Севернобанатског управног округа разматрало се следеће: Извештај о спроведеним превентивним мерама заштите стрних усева од пожара и спаљивања биљних остатака, као и смећа на отвореном простору; Информација о стању и проблемима функционисања службе осматрања и обавештавања са посебним освртом на рад оперативног центра за обавештавање у Кикинди; Анализа достигнутог степена попуњености, опремљености и обучености специјализованих јединица цивилне заштите; Анализа стања система за јавно узбуњивање; Информација о спремности организација Црвеног крста за извршавање задатака заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; Анализе функционисања и степена остварене сарадње Окружног и општинских штабова за ванредне ситуације. Највећи акценат је стављен на предузимање свих расположивих мера како би се власници имања, односно пољопривредног замљишта спречили да исто рашчишћавају путем паљења и тиме непосредно угрожавају животе и имовину других људи. У том циљу, одлучено је да се, од стране начелника Округа иницира одржавање седнице Савета Управног округа, којој би присуствовао и Предраг Марић, начелник Сектора за ванредне ситуације, како би се о наведеним темама разговарало. Препорука чланова Окружног штаба је да Републички штаб за ванредне ситуације донесе наредбу којом би се утврдила обавеза пробе исправности сирена за јавно узбуњивање квартално или на сваких месец дана. Такође, наведено је да се у току ове године планира попуњавање ватрогасних јединица са шест нових чланова, као и да Одељење за ванредне ситуације планира да у следећој расподели ватрогасних возила која се, према наводима, очекује у априлу 2019. године, буде укључено у исту.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: