Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Одржана седница Савета управног округа
2014-10-14
У седишту Севернобанатског управног округа држана је пета по реду седница Савета управног округа којој је предеседавао Илић Владимир начелник Округа. Тема седнице је била организација јединица цивилне заштите опште намене у локалним самоуправама у складу са Законом о ванредним ситуацијама и анализа припремљености локалних самоуправа за предстојећу зимску сезону. Разматране су и досадашње предузете активности локалних .самоуправа на изради процене угрожености и планова за заштиту и спасавање, а презентери су били сарадници Међународног института за безбедност из Београда. Констатовано је да локалне самоуправе са територије Севернобанатског управног округа касне са формирањем јединица цивилне заштите опште намене и да је потребно у што краћем року приступити формирању истих. Надаље локалне самоуправе су у обавези да приступе изради Процена угрожености и Планова за заштиту и спасавање јер се у наредном периоду очекује измена Закона о ванредним ситуацијама којим ће се установити кривичне санкције за неизвршавање обавеза. Начелник Севернобантског управног округа је присутне обавестио да ЈП “Путеви Србије” путем конкурса нуде могућност заједничког финансирања одржавања локалних путева у којима се преплићу надлежности ЈП “Путеви Србије” и локалних самоуправа и позвао све општине са територије Севернобанатског управног округа да се правовремено пријаве.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: