Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Заједничка седница савета управног округа и окружног штаба за ванредне ситуације
2018-11-29
Одржана је четврта по реду заједничка седница Савета и Окружног штаба за ванредне ситуације Севернобанатског управног округа. Седницом је председавао Никола Лукач, начелник Севернобанатског управног округа, који је уједно и командант Окружног штаба за ванредне ситуације. Поред представника локалних самоуправа, чланова Окружног штаба за ванредне ситуације, представника Инфраструктуре железнице Србије, седници је присуствовао и Бобан Стевановић, заменик начелника Сектора за ванредне ситуације МУП-а РС, који је присутнима представио Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, као и новине које су предвиђне овим законом у односу на претходни. На седници је анализирана попуњеност и опременост ватрогасно спасилачких јединица, поузданост система за јавно узбуњивање, као и проблеми који настају због пожара и спаљивања биљних остатака и смећа на отвореном простору у вези са заштитом имовине у јавној својини Републике Србије. Заменик начелника Сектора за ванредне ситуације истакао је да Управа за ванредне ситуације у оквиру постојећих средстава, као и капиталних пројеката, успева да опрема, путем возила и друге опреме одељења за ванредне ситуације. Очекује се да ће се у наредној години Одељењу за ванредне ситуације које покрива територију Севернобанатског управног окрга бити додељено још возила која ће у великој мери помоћи ватрогасно спасилачкој јединици. Никола Лукач, начелник Севернобанатског управног округа и командант штаба, сугерисао је локалним самоуправама да појачавањем рада пољочуварских служби допринесу смањивању пожара на отвореном, затим да изврше проверу система за јавно узбуњивање на свовјој територији, као и да комуналне инспекције у локалним самоуправама побољшају сарадњу са одељењем за ванредне ситуације у смислу достављања извештаја и обавештавања о затеченим лицима у спаљивању биљних остатака на пољопривредном земљишту.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: