Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Седница окружног штаба за ванредне ситуације Севернобанатског управног округа
2014-12-15
У Новом Кнежевцу је одржана последња седница окружног штаба за ванредне ситуације Севернобанатског управног округа у 2014 години којој су поред чланова присуствовали и представници општина са територије Севернобанатског управног округа. Седницом је председавао Илић Владимир, командант Окружног штаба. На седници је разматрана припремљеност свих релевантних субјеката на територији СБУО у случају наступања ванредне ситуације.Усвојене су анализе функционисања и степена остварене сарадње окружног и општинских штабова за ванредне ситуације на подручју управног округа, као и сарадње са другим окружним штабовима и обавезани су општински штабови за ванредне ситуације да преко Оперативног центра Одељења за ванредне ситуације, обавештавају Окружни штаб о планираним седницама, а након одржаних седница обавезно достављају Окружном штабу усвојене материјале и закључке. Прихваћен је Извештај о сарадњи Окружног и општинских штабова за ванредне ситуације са средствима јавног информисања,.затим Информација о капацитетима организација Црвеног крста на подручју Севернобанатског управног округа за деловање у несрећама као и Предлог плана рада Окружног штаба за ванредне ситуације Севернобанатског управног округа за 2015. Годину и Извештај о стању, спремности и припремама субјеката за зимски сезону 2014/2015 године на подручју управног округа.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: