Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Колегијум проширени
2019-03-13
У организацији начелника Севернобанатског управног округа одржан је трећи по реду колегијум коме су присуствовали поред начелника и шефова одсека републичких и покрајинских инспекцијских служби са територије Округа и представници инспекцијских служби Града Кикинде, јавног предузећа, као и представници Полицијске управе Кикинда. Тема састанка је било међусобна координација инспекцијских служби, као и поступање истих на терену уз примену Закона о инспекцијском надзору, као и свих материјално правних прописа, по којима поступају све инспекције приликом вршења надзора.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: