Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

2. седница Савета Управног округа одржана у Новом Кнежевцу
2019-03-13
Дана 13.03.2019. године у Новом Кнежевцу одржанa је II седница Савета Управног округа, којој су присуствовали директори центара за социјални рад и домова за старе са територије Севернобанатског управног округа (Кикинда, Кањижа, Ада, Чока, Сента, Нови Кнежевац). Указано је на кључне проблеме запошљавања, смештајних капацитета, пасивно дежурство, ИКТ безбедност и смештај малолетних миграната.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: