Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Заједничка седница Окружног штаба и Савета Управног округа
2019-03-27
Одржана заједничка седница Окружног штаба за ванредне ситуације и Савета Севернобанатског управног округа на којој је усвојен предлог Оперативног плана спровођења превентивних мера заштите од пожара на отвореном простору и шумских пожара на подручју Севернобанатског управног округа у 2019. години. Јединице локалних самоуправа су носиоци спровођења овог Оперативног плана. Спровођење овог плана одвија се у неколико фаза, а један од је и обавештавање становништва путем средстава јавног информисања, као и на свим другим, за пољопривреднике, лако доступним местима. Заједничкој седници су присуствовали, поред чланова Окружног штаба за ванредне ситуације, представника локалних самоуправа, представници Регионалне привредне коморе Кикинда, Пољопривредне стручне службе Кикинда, Шумске управе из Зрењанина, као и представница Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, задужена за непосредну контролу пољопривредног земљишта. Закључено је да сви присутни представници морају радити на подизању свести грађана да се паљењем биљних остатака могу изазвати и углавном изазивају пожари који представљају опасност по живот и здравље људи, као и материјалних средстава.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: