Latinica

О округу

Република Србија
Министарство трговина туризма и телекомуникација
Сектор тржишне инспекције одељење у Кикинди

0230/422 908
радним данима 7:30 - 13:30
маил адреса за пријаве потрошача:
trzisna.kikinda@mtt.gov.rs

Вести

Саопштење са седнице Окружног штаба за ванредне ситуације одржане 12.05.2015 године.
2015-05-12
У седишту Севернобанатског управног округа одржан је састанак чланова Окружног штаба за ванредне ситуације. Председавао је новоименовани командант Никола Лукач. На састанку су анализиране најављене измене Закона о ванредним ситуацијама у којима је предвиђено укидање Окружних штабова за ванредне ситуације, Извештај о функционисању система одбране од града на територији Севернобанатског управног округа и у том смислу су истакли да је ситуација у Севернобанатском управном округу на нивоу просека у Републици Србији. Као велики проблем наведено је корито реке Златице које је прљаво и за чије чишћење постоји велико интересовање од стране суседне државе Румуније, стога је предложено да се у оквиру Пројеката којима се конкурише код ИПА фондова означи као приоритетан Пројекат чишћења корита реке Златице у дужини од 20 км. Усвојен је Извештај о раду Окружног штаба за ванредне ситуације за 2014. годину. Налажено је Општинским штабовима за ванредне ситуације на територији Севернобанатског управног округа да предузму одговарајуће мере како би јединице локалне самоуправе убрзале поступак израде Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и Планова заштите и спасавања у ванредним ситацијама до краја 2015. године.

Ime:
e-mail:
Komentar:
Kod:
Komentari: